SHŠ Lucrezia
Dolní Dobrouč

NAŠE BITVY

III. bitva - "Selská rebélie"
Dolní Dobrouč (Rýznarův palouk) - sobota 27. 7. 2002

Ú V O D

    Někdy na podzim roku 2001 jsme se rozhodli udělat ještě jednu bitvu. Námět selských bouří v období třicetileté války se nám všem zalíbil a tak jsme začali pracovat na přípravě akce. Nejprve teoreticky ( na papírech "vyrůstal" náš zámek, sháněli jsme literaturu k tvorbě scénáře…), na jaře jsme se do toho vrhli všemi silami. Každou volnou chvilku jsme byli na bojišti nebo v lese, někteří sice doma, ale zahrabáni do knih. Na Rýznarově palouku začala pomalu vyrůstat naše dnešní chlouba - 14 m dlouhý a 8 m vysoký "zámek" obehnaný palisádou. Hned v sousedství se zrodila malá vesnička ( domky, hospoda, seník, kurník, studna, kaple, hřbitov,…) a nechyběl ani pranýř. A jak to vše dopadlo? Posuďte sami.

Z A Č Á T E K   A K C E

PÁTEK:

    Část "Rýznarova palouku" se pomalu mění ve stanový tábor. Naše "pevnost" vítá účastníky 3. šermířského setkání v Dolní Dobrouči. Všude se hemží lidé, vše spěje k tomu, aby kolem sedmé hodiny večerní začal průvod vesnicí. Jeho cílem se již tradičně stává prostor u budovy obecního úřadu, kde v krátkém vystoupení poprvé zazní z davu sedláků slova nespokojenosti. Několik horkokrevných mužů musí být vévodovou gardou (Salva Quardia) zatlačeno zpět do houfu. Situaci uklidní potrestání nepoctivého rychtáře a jmenování rychtáře nového. Sedláci jsou spokojeni, vojsko se rozchází. Je připraven koncert olomouckých "Pěšky za vozem" v místním kostele - máme velkou radost z množství diváků, kteří si přišli poslechnout jejich písničky s historickou tématikou… U kostela nechybí ani žebráci (nejen za ně patří dík českotřebovským kamarádům - ochotníkům)..

SOBOTA:

    Probouzíme se do krásného, sluncem zalitého rána. Každý z nás se s chutí pouští do práce - připravujeme snídani pro naše šermířské kamarády, dokončují se poslední přípravy na bojišti, zkouší se ozvučení, pilný je i pyrotechnik. Jen ať na nic nezapomeneme! Naše nervozita stoupá. Nácviky však probíhají podle plánu, u sedláků i vojáků vládne pohoda, v dobové tržnici se připravuje zboží, i krčma je připravena zvládnout nápor žíznivých a hladových diváků. Guláš přišel k chuti všem, chválí ho i Honza Čenský, který přijel moderovat doprovodný program. Je 12.30. Začínáme. Divákům se představují dolnodobroučští trubači, šermíři se svými programy, střílí se z mušket i děl, zní dobová hudba. Pomalu se blíží 15. hodina, diváci se přesunují na bojiště, brzy vypukne bitva…

Je 15.02 hodin .... začínáme.

J A K   T O   V Š E C H N O    P R O B Í H A L O

"Selská rebélie"

    Zazní úvodní skladba, sedláci předvádějí "život ve vesnici", zatímco vojáci opětují "životem v posádce" - cvičí, zevlují, posmívají se pracujícím sedlákům, spí.

    Najednou vše ustane - práce, šerm, posměšky… štronzo. Z reproduktorů promlouvá Smrt a prorokuje. Život zastavený v nehybném gestu se znovu probouzí.

    Propuká první potyčka vojáků se sedláky (příčina? - samozřejmě žena!), která je záhy potrestána útokem na vesnici. Hoří seník, chalupa, dva vesničané jsou zajati, vyslýcháni a poté popraveni. Sedláci se nevzdávají lehce, brání se vším čím mohou, bojují muži i ženy, ale vycvičení vojáci brzy zlomí jejich odpor. Kořist je bohatá, vojáci oslavují vítězství, jejich pozornost klesá.

    Sedláci zformují své síly (posily přicházejí z imaginárních okolních vsí, dokonce i z hlediště, kde do té doby seděli jako obyčejní diváci) a vše vrhnou do jediného útoku na posádku. Vojáci nestačí pokrýt místa své obrany, selská rebelie se v nejdivočejší podobě přelije přes hradby a zaplaví prostor v posádce.

    Záhy však je krutě potlačena postupující armádou - dělostřelecký útok střídá jízdu, do boje se ženou pěšáci, štěkají muškety.Vojáci se snaží proniknout přes palisády pomocí žebříků, sedláci se statečně brání. Hoří palisáda, bojiště halí štiplavý dým. Sedláci musí bojovat i s ohněm, přibývá raněných… Panské vojsko proniká za hradby a vraždí. Neušetří nikoho, nebere zajatce.

    Náhle se čas znovu zastaví a hlas Smrti konstatuje naplnění svého proroctví.

    Poté my "mrtví"ožíváme, zranění se uzdravují (pouze s jednou rozbitou hlavou utíkáme k ošetření - stačí 7 stehů a vše je zase v pohodě) a všichni společně děkujeme divákům hlubokou úklonou. Tak jsme to zvládli!… .

    Po bitvě pokračuje program šermem i pohádkou, vpodvečer začíná hrát Wejvrat - příjemné tóny známých písní se nesou táborem, po celodenním vedru přijde k duhu i lahodný zlatavý mok. Je nám dobře na duši - líbí se zde divákům i šermířům. Těšíme se na noční překvapení - o ohňostroji ví jen málokdo. Jsme unavení, ale spokojení…

F O T O D O K U M E N T A C E

poklidný život vísky
návštěva vojska
odveta sedláků
odveta vojska
poprava viníků
dobývání hradeb
vypleňená vesnice
útok sedláků
pevnost dobyta .
příprava na útok
zdrcující úder
..záverečné štronzo

Chcete-li si prohlédnout tyto fotografie zvětšené, klikněte na malé obrázky. Budete mít možnost se plynule přesouvat na další jednotlivé fotografie, tak jak šel děj bitvy i ve skutečnosti (nebo i pozpátku, a možnost dalšího zvětšení či zmenšení fotografií).

E P I L O G   A   S T A T I S T I K A

             M A L Á    S T A T I S T I K A   B I T V Y

 •   na stavbu "zámku" jsme spotřebovali cca 90m3 dřeva, odpracovali více než 1500 hodin a těch hřebíků…

 •   akce se zúčastnilo přes 200 účinkujících z 23 šermířských skupin a 5 hudebních těles :
 • Asmodeus Rajhrad   Manus Regis Praha
  Banderium Bratislava   Novica Nové Město nad Metují
  Benešovští střelci Benešov nad Ploučnicí   Páni z Kolína Kolín
  Branná zemská hotovost Olomouc   Salva Quardia Olomouc
  Cowboys Libchavy a Ostrov   Spolek přátel šermu Pastviny
  Dělostřelci K. Haranta Nový Bydžov   Svobodní žoldnéři Hradec Králové
  Duo Corp Hradec Králové   Tartas Česká Třebová
  Escargots Praha   Valdštejnové Praha
  Keltik Ostrava   Valkýry Lanškroun
  Legion Kladno Vojenský histor. spolek Brno
  Lucrezia Dolní Dobrouč
  M.B.P. Přibyslavice

 •   sobotní program zhlédlo asi 3300 diváků
 •   je zpracováno CD s fotografiemi, dokončuje se videozáznam (zájemci se mohou hlásit u SHŠ Lucrezia)
 •   o dalším využití "našeho" areálu uvažujeme (např. již 5.10. se tady sejdeme s dětmi z Dětského domova z Dolní Čermné)
 •   už teď je však jisté, že příští rok bitva opravdu nebude

 •    Děkujeme všem, kteří nám při této akci byli nápomocni - Obci Dolní Dobrouč (zejména starostovi a chlapům z technické čety), paní Rýznarové, panu faráři, hasičům, Campanule.

  Děkujeme sponzorům a všem, kteří nám drželi palce.

  Děkujeme Honzovi Čenskému, který si nás zase získal svou skvěle odvedenou prací.

  Děkujeme všem účinkujícím - bez nich by se tato akce nikdy neuskutečnila.

  Děkujeme i vám, divákům, za to, že jste přišli.

  Děkujeme za vaše e-mailové i sms zprávy se slovy díků a uznání. Vaše spokojenost je pro nás velkou motivací do budoucna. A věřte, že to myslíme upřímně!

  Vaše LUCREZIA (Michal, Petr, Jirka, Gábina a Zdena)